Rozvíjam sa - batoľatá 18 - 36 mesiacov

Tieto kurzy sú vhodné aj ako pokračovanie kurzov Znakujeme so spevom a hrou 1 a 2. Niekedy sú v ponuke ako kurz znakovania č. 3.

Bábätko je úžasná ľudská bytosť, ktorá má nepredstaviteľný potenciál. Miera jeho rozvoja bude záležať na prostredí, v ktorom vyrastá. Vzhľadom k tomu, že emócie i kognitívne funkcie sa rapídne rozvíjajú ihneď po narodení (niektoré zdroje špekulujú o rozvoji ešte skôr) je prostredie, ktoré dieťa obklopuje, nedoceniteľne dôležité pre jeho prirodzený rozvoj.

Susan-Godwyn-Linda-Acredolo-smNeurovedci, vývojoví psychológovia a mnoho ďalších odborníkov si kaldie otázky, ako môžeme my rodičia pôsobiť na dieťa, aby jeho rozvoj nebol nijak obmedzovaný a bol vhodne stimulovaný. Týmto otázkam sa počas svojej mnohoročnej kariéry venujú aj vývojové psychologičky z USA - Linda Acredolo, PhD. a Susan Goodwyn, PhD. Na tieto témy publikovali aj niekoľko bestsellerov a vytvorili program pre rodičov a deti, v ktorom sa priateľskou a radostnou formou rodičia dozvedia o moderných poznatkoch o ranom rozvoji dieťaťa a zároveň si to hravou formou pod vedením certifikovanej lektorky pri kurze so svojím bábätkom či batoľaťom vyskúšajú.

Knihy

babyminds-bookbaby-hearts-bookSúčasťou kurzu sú tiež cenné informácie z bestsellerov Baby Minds - o rozvoji kognitívnej inteligencie a Baby Hearts - o rozvoji emócií, resp. emočnej inteligencii. Tieto knihy bohužiaľ zatiaľ neboli preložené do češtiny, ale boli preložené do iných jazykov, takže mnoho rodičov ich môže nájsť v reči, ktorej rozumejú.

Ponuka kurzov

Tento program s názvom On The Grow sa rozšíril zo Spojených štátov aj k nám. Pod názvom Rozvíjam sa - cesta za poznaním ho ponúkajú lektorky s medzinárodne platnou certifikáciou na mnohých miestach ČR (na Slovensku zatiaľ nie).


Dobrodružstvo vonku

Poznávam prírodu aj svoje schopnosti

Tento kurz pomáha deťom vidieť a oceniť kúzlo vonkajšieho sveta, ktorý ich obklopuje. Počas zábavných pesničiek, aktivít, znakovania a jednoduchých kreatívnych projektov sa deti učia poznávať prírodu i svoje schopnosti. Pri jednoduchých aktivitách získavajú deti pocit hrdosti z dosiahnutého úspechu. Rodičia sa dozvedia, čo autorky úspešných kníh - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – odporúčajú na témy, ako u detí tento pocit šetrne podporiť. Napomáha k prebudeniu túžby po poznaní prírody. Kurz okrem iného obsahuje aj cenné informácie pre rodičov z bestselleru Baby Hearts.

O kurze

Vhodné pre deti vo veku: 18 - 36 mesiacov
Počet lekcií: 1
Dĺžka lekcie: 45-60 minút
Odporúčaná cena lekcie: 6 Eur
Zameranie kurzu: Rozvoj nezávislosti
Doplňujúce výukové materiály: CD s hudbou a spevníček ku kurzom Znakujeme so spevoma hrou.

Podmorské dobrodružstvá

Zábava, pri ktorej sa dieťa učí nielen sebakontrole.

Naučte sa jednoduché znaky označujúce zvieratká, ktoré žijú pod hladinou mora pomocou zábavných pesničiek, hier a aktivít. Okrem veselej zábavy sa tiež dozviete tipy a stratégie, ktoré autorky úspešných kníh pre rodičov - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – odporúčajú k tomu, aby ste pomohli deťom naučiť sa sebakontrole. Kurz okrem iného obsahuje aj cenné rady pre rodičov z bestselleru Baby Hearts. 

O kurze

Vhodné pre deti vo veku: 18 - 36 mesiacov
Počet lekcií: 1
Dĺžka lekcie: 45-60 minút
Odporúčaná cena lekcie: 6 Eur
Zameranie kurzu: Rozvoj sebakontroly - pomoc deťom kontrolovať impulzy
Doplňujúce výukové materiály: CD s hudbou a spevníček ku kurzom Znakujeme so spevom a hrou.

Náš dúhový svet

Učím sa farby

V tomto interaktívnom kurze sa deti a rodičia naučia zábavné aktivity a hry, ktoré deťom pomôžu objaviť farby vo svete okolo nich. Naučia sa znaky označujúce farby a dozvedia sa, aké farby pomáhajú vytvoriť základ k ďalšiemu poznávaniu. Kurz okrem iného obsahuje aj cenné rady pre rodičov z bestselleru Baby Minds autoriek programu.

O kurze

Vhodné pre deti vo veku: 18 - 36 mesiacov
Počet lekcií: 1
Dĺžka lekcie: 45-60 minút
Odporúčaná cena lekcie: 6 Eur
Zameranie kurzu: Farby a základy klasifikácie
Doplňujúce výukové materiály: CD s hudbou a spevníček ku kurzom Znakujeme so spevom a hrou.

Pozor, idem!

Ceste ako doviesť dieťa ku spolupráci

Pomocou tém dopravných prostriedkov sa deti v kurze plnom zábavných znakov, pesničiek, príbehov a aktivít učia spolupracovať s druhými. Rodičia sa dozvedia tipy a námety na výchovné taktiky, ktoré autorky úspešných kníh - Linda Acredolo, Ph.D. a Susan Goodwyn, Ph.D. – odporúčajú pre zvládnutie tejto neľahkej kapitoly vo výchove detí. Kurz okrem iného obsahuje aj cenné rady pre rodičov z bestselleru Baby Minds. 

O kurzu

Vhodné pre deti vo veku: 18 - 36 mesiacov
Počet lekcií: 1
Dĺžka lekcie: 45-60 minút
Odporúčaná cena lekcie: 6 Eur
Zameranie kurzu: Rozvoj spolupráce s druhými
Doplňujúce výukové materiály: CD s hudbou a spevníček ku kurzom Znakujeme so spevom a hrou.